Par forumu

Attīstības plānošana Kurzemes reģiona nacionālās nozīmes attīstības centros: cilvēkresursi un finanšu atbalsta mehānismi nākamajā daudzgadu periodā

Laiks:  2012.gada 31.augusts no plkst. 10.00 – 16.45
Vieta:  Ventspils Augstskolas konferenču zāle, Ventspils, Inženieru ielā 101a
Dalībnieku ierašanās: 2012.gada 31.augustā no plkst. 9.00–10.00 (reģistrācija un rīta kafija)

Foruma mērķis:

  1. informēt esošos un potenciālos Kurzemes reģiona uzņēmējus un investorus par nacionālo un reģionālo attīstības centru attīstības plāniem nākamajam daudzgadu plānošanas periodam no 2014.-2020.gadam;
  2. noskaidrot atbildīgo valsts institūciju un citu iesaistīto pušu intereses, argumentus un viedokļus par nacionālās nozīmes attīstības centra attīstības plānu ietekmi uz pašu attīstības centru, Kurzemes reģiona, Latvijas, kā arī uz Baltijas jūras reģiona sociālās un ekonomiskās attīstības perspektīvām;
  3. akcentēt cilvēkresursu kvalitāti kā būtisku attīstības faktoru un tādu jautājumu, kā ES fondu, ES un Latvijas finanšu atbalsta mehānismu un instrumentu un nodokļu konjunktūras lomu attīstības plānos iekļauto mērķu un uzdevumu īstenošanā.

Foruma norises vadītājs: Jānis Eglītis, Dr.oec., Ventspils Augstskolas rektors

Kurzemes biznesa foruma rezolūcija

Ventspils pilsētas domes nosūtītās vēstules Latvijas Republikas Ministru prezidentam, Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, kā arī Pārresoru koordinācijas centram un Valsts kontrolei, lūdzot konkrētu rīcību attiecībā uz Kurzemes biznesa foruma rezolūcijā pausto nostāju var skatīt šeit.